Stern d.o.o.

Stern d.o.o. Beograd - Prodaja ugrdanja i održavanje validatora novčanica i kovanica (bil validatori & žetonjere), POS sistema i opreme, fiskalnih kasa, parking sistema i sistema za kontrolu pristupa, LED sistema javne rasvete i sistema prilagođenih raznim potrebama naših klijenata. Proizvodnja i ugradnja sistema za ON LINE monitoring slot mašina i JACK

CASINO MANAGEMENT

ONLINE CASINO ManagementTM sistem je jedinstveno hardversko-softversko rešenje za monitorisanje i centralizovanu naplatu odnosno isplatu za svaki kazino. Softverski modul CASINO Mointor® omogućuje centralno nadgledanje za priredjivače koji poseduju više kazina/uplatnih mesta. Tokom procesa projektovanja i izrade, glavni cilj je bio da se u potpunosti zadovolje potrebe koje može imati uprava kazina.

CASINO MONITOR Uputstvo za korisnika

Uputstvo za CASINO Monitor Aplikacioni modul

JACKPOT

Multi-level JACKPOT sistem obezbeđuje vlasniku kazina

 • Više nivoa JACKPOTa:
  • Lokalni (svaka igračnica pojedinačno)
  • Na nivou grada
  • Više vezanih igračnica
  • Sve igračnice u vlasništvu jednog priređivača, itd.
 • Centralno podešavanje svakog nivoa prema zahtevu korisnika
 • Proveru “modeliranja” tj. broj i očekivane visine JACKPOTa putem simulacije
 • Trenutni uvid o stanju “napunjenosti” pojedinačnih nivoa u centru za nadgledanje
 • Automatsko generisanje Izveštaja/alarma u centru nadgledanja o dodeli JACKPOTa (Igračnica / blagajnik / vrsta / iznos)
 • Potpunu slobodu u odabiru aparata koji će biti uključeni / isključeni iz JACKPOT sistema
 • Grafički prikaz stanja JACKPOTa na jednom ili više monitora u okviru igračnice, ili na LED kaironima
 • Blokiranje aparata kome je dodeljen JACKPOT, uz aktiviranje audio/vizualnog alarma

CASINO MONITOR Aplikacioni modul

Osnovna namena aplikacije je kreiranje raporta/izveštaja, kao i izrada statističkih podataka. Analizom ovih podataka menadžmentu kazina se pruža jasna slika o radu svakog dela sistema , čime je olkašano donošenje važnih taktičkih odluka u odnosu na raspoložive resurse sistema kao i planiranje strategija koje direktno utiču na profit i rizike.

CASINO BLAGAJNA

Aplikacija na PC-u u okviru uplatnog mesta koja obezbeđuje opcije:
Otvaranja i zatvaranja smene putem logovanja blagajnika. Sistem pruža mogućnost (opcija po zahtevu) da se operatori prijavljuju na sistem putem tkz Smart ID Card-a sa elektronskim certifikatima i potpisima.
Centralizovani sistem UPLATE - Softver omogućuje operatoru da (bez napuštanja “CAGE-a) “prebaci” kredit na bilo koji aparat u okviru jednog kazina
Centralizovani sistem ISPLATE - Sve isplate se mogu vršiti preko lokalnog PCa sa svim potrebnim atributima: aparat br, datum, čas, opreter
OPCIJA Uplate/Isplate putem elektronskog novčanika (Smart IC Card)
Blagajnički izveštaji